El Col·legi Major s’organitza amb diferents òrgans per garantir el bon funcionament i la dinamització de les activitats.

La figura del degà és una manera d’implicar als estudiants en aquest govern i fomentar en ells el sentit de responsabilitat i la sensibilitat cap a les necessitats dels altres. És un càrrec amb plena representació en la direcció del Col·legi Major i és escollit per votació de tots els residents i els membres del Club Universitari.

Patronat

President: Pere Alavedra

Secretari: Carlos Egido Sobrino

Vocals:

  • Antoni Bosch Carrera
  • Joan Gutés Pascual
  • Juan Carlos Carbonel Pintanel
  • Juan Luís Palos Peñarroya

Direcció

Director del Col·legi Major:

Fernando Villar López
Doctor en Ciències Físiques 

Sotsdirector: 

Francesc Arribas Piqué
Graduat en enginyeria d’Enginyeria de Camins

Secretari:

Daniel Molas Giner
Graduat en Dret

Degà dels estudiants:

Marc Serveto Font
Estudiant de Dret i Administració d’Empreses